Oxford Bilingual School Dictionary IsiZulu PDF ePub eBook

Books Info:

Oxford Bilingual School Dictionary IsiZulu free pdf The best of modern dictionary-making - easy to understand, quick to use! Features: ibhalwe uhide lwamagama esiZulu ngezindlela ezisetshenziswa abafundi, kunendlela engajwayelekile yohlobo lwesiqu-ekuholeleni ekuqondeni okusheshayo nasekusebenziseni okulula / lists Zulu words in the forms learners use them, rather than the unfamiliar stem form leading to instant recognition and easy use- inika amagama ohlelo lwezifundo oluhlukile ukulekelela abakhuluma IsiZulu abafunda ngesiNgisi-ukusiza abafundi baphumelele kwezinye izifundo / povides unique curriculum vocabulary support for Zulu-speakers learning through English helping learners succeed in other subjects- ilungele abafundi nothisha ebangeni lesine (4) kuya ebangeni lesishiyagalolunye (9), abafunda IsiZulu noma IsiNgisi / suitable for learners and teachers in grades 4 to 9, learning Zulu or learning English- iqukethe imisho eyizibonelo ukukusiza uthole futhi usebenzise isihumusho esifanele / includes examples sentences to help you find and use the right translation.

About Gilles-Maurice de Schryver

Sad to say, currently we cannot offer you info on the actual Writer Gilles-Maurice de Schryver. However, this does not necessarily mean that we fail to work on the selection. We question you help us with this make any difference. When you have down time and require can greatly take pleasure in in case you tell us the information you have. While acquiring such suggestions and data through customers about the Oxford Bilingual School Dictionary IsiZulu

Details Book

Author : Gilles-Maurice de Schryver
Publisher : Oxford University Press Southern Africa
Data Published : 01 July 2010
ISBN : 0195765540
EAN : 9780195765540
Format Book : PDF, Epub, DOCx, TXT
Number of Pages : 640 pages
Age + : 5-9 years
Language : English
Rating :

Reviews Oxford Bilingual School Dictionary IsiZulu17 Comments Add a comment
Related eBooks Download


 • Easy Learning German Dictionary free pdfEasy Learning German Dictionary

  An up-to-date. easy-reference dictionary with key GCSE curriculum words highlighted and a practical and fun supplement covering key vocabulary areas. It is the ideal dictionary for learners of German of all ages..


 • Easy Learning German Dictionary free pdfEasy Learning German Dictionary

  An up-to-date. easy-reference dictionary with key GCSE curriculum words highlighted and a practical and fun supplement covering key vocabulary areas. It is the ideal dictionary for learners of German of all ages..


 • Easy Learning French Dictionary free pdfEasy Learning French Dictionary

  An up-to-date. easy-reference dictionary with key GCSE curriculum words highlighted and a practical and fun supplement covering key vocabulary areas. It is the ideal dictionary for learners of French of all ages..


 • Easy Learning Irish Dictionary free pdfEasy Learning Irish Dictionary

  An up-to-date. easy-reference dictionary with a practical and fun supplement. ideal for learners of Irish of all ages. Collins Easy Learning Irish Dictionary is designed for learners of Irish of all ages..


 • Easy English Step-by-Step for ESL Learners free pdfEasy English Step-by-Step for ESL Learners

  You've come to the right place for learning English quickly and easily. Easy English Step-by-Step for ESL Learners is based on the idea that the quickest route to learning this subject is building a solid foundation in the basics..


 • Oxford Bilingual School Dictionary IsiZulu free pdfOxford Bilingual School Dictionary IsiZulu

  ePub Free Ebooks. The best of modern dictionary-making - easy to understand, quick to use! Features: ibhalwe uhide lwamagama esiZulu ngezindlela ezisetshenziswa abafundi, kunendlela engajwayelekile yo